Περιβάλλον

environment

Recycling

ENVIRONMENT

Με σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον και τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του, η PRISMA CYLINDERS ENGRAVING S.A. εγκατέστησε και λειτουργεί βιοχημικό καθαρισμό για την επεξεργασία των αποβλήτων της. Η απομάκρυνσή τους πραγματοποιείται από πιστοποιημένες από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς εταιρείες. Ως συνέπεια αυτής της διαδικασίας δεν απορρίπτεται καμιά ποσότητα τοξικών αποβλήτων στο περιβάλλον.

web design: webgalaxy.gr