Όργανα ποιοτικού ελέγχου

quality control equipment

Η PRISMA διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα υψηλής ακρίβειας που μας παρέχουν τη δυνατότητα να διασφαλίζουμε την ορθή μέτρηση των απαιτούμενων τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ή να τα προσαρμόζουμε σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας.

Όλα τα όργανα ρυθμίζονται (καλιμπράρονται) από πιστοποιημένες εταιρείες ελέγχου διεθνών προτύπων ποιότητας και με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια στην επίτευξη των επιθυμητών χαρακτηριστικών των παραγόμενων προϊόντων.

web design: webgalaxy.gr